Start


Z przyjemnością informujemy, iż w związku z dynamicznym rozwojem zmienia się nasza forma prawna działalności. Prowadzona dotąd jako jednoosobowa działalność gospodarcza z początkiem sierpnia 2016 roku zostaje przekształcona w spółkę prawa handlowego.

Począwszy od dnia 01 sierpnia 2016 roku, prosimy o wystawianie faktur VAT na:

LUMATECH sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury nr 65,
43-190 Mikołów
NIP: 6351838996


Wszystkie prawa i obowiązki, wynikające dotąd z działalności gospodarczej, przechodzą z mocy prawa na Spółkę.
Zmiana formy prawnej w wyniku przekształcenia nie ma żadnego wpływu na dotychczasową współpracę z Państwem, w tym na kształt wzajemnych zobowiązań wynikających z umów zawartych przed przekształceniem.
Do pobrania aktualny wpis do KRS
ZMIANA ADRESU MAGAZYNU FIRMY LUMATECH !!!

Uprzejmie informujemy, iż od 21 lipca 2014 roku ulega zmianie adres dostaw i odbiorów towarów z dotychczasowego na:
Lumatech, ul. Reymonta 12, 43-190 Mikołów (hala OKF).

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. adres siedziby firmy Lumatech, numery telefonów, numer NIP, REGON, KRS, konta bankowe, adresy e-mail pozostają bez zmian. W związku z powyższym, od 21 lipca 2014 prosimy o zgłaszanie się po odbiór towarów pod nasz nowy adres.
Odbiory preparatów czyszczących i antyadhezyjnych pozostają jak dotychczas na magazynie ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów.
Zapłaty gotówkowe będą przyjmowane w siedzibie naszej firmy:
Lumatech, ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów.Proform email
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN
   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 
| 3217 |