Start


ZMIANA ADRESU MAGAZYNU FIRMY LUMATECH !!!

Uprzejmie informujemy, iż od 21 lipca 2014 roku ulega zmianie adres dostaw i odbiorów towarów z dotychczasowego na:
Lumatech, ul. Reymonta 12, 43-190 Mikołów (hala OKF).

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. adres siedziby firmy Lumatech, numery telefonów, numer NIP, REGON, KRS, konta bankowe, adresy e-mail pozostają bez zmian. W związku z powyższym, od 21 lipca 2014 prosimy o zgłaszanie się po odbiór towarów pod nasz nowy adres.
Odbiory preparatów czyszczących i antyadhezyjnych pozostają jak dotychczas na magazynie ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów.
Zapłaty gotówkowe będą przyjmowane w siedzibie naszej firmy:
Lumatech, ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów.Proform email
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN
   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 
| 15147 |